| 200  | 180  | 193  | 115  | 33  | 30  | 4  | 24  | 23  | 8
Paul PAU5728
82 ปี
194 เซนติเมตร
80 กิโลกรัม
Chicago / United States of America
เขียนอีเมลล์
Pleasant, friendly, intelligent, อาจารย์ interested in many things, love nature and music (especially classical music). I like to read, play piano, like the arts, to go walking, cycling; I like only black hair, and Asian food is my favorite. I hope to find a very good Asian lady.
Choi CHO3309
62 ปี
168 เซนติเมตร
70 กิโลกรัม
Guri / South Korea
เขียนอีเมลล์
I am born in Korea and am living in Korea.
I have a trading small comapny in Korea, I love my job, I love kids and I love the outdoors. My hobby is climbing, the listening to music,movies and the travel.
I go to China often for the work.I want true girl friend.ปปป
Anukul ANU1015
22 ปี
165 เซนติเมตร
54 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
xxxx อยากเจอคนที่อยู่ข้างๆเราเสมอ
Anucha ANU4361
50 ปี
174 เซนติเมตร
76 กิโลกรัม
สงขลา / Thailand
เขียนอีเมลล์
จริงใจและจริงจัง
ในรักครั้งนี้
ต้น OCT5985
42 ปี
170 เซนติเมตร
55 กิโลกรัม
ระยอง / Thailand
เขียนอีเมลล์
ซื่อสัตย์จริงจังจริงใจแถมชื่นชอบการมีเซ็กซ์เป็นพิเศษแต่..จน..
ไม่มีเงิน+(มีบ้านหลังเล็กกับรถเก่าๆ
Chai CHA4795
51 ปี
169 เซนติเมตร
68 กิโลกรัม
กรุงเทพ / Thailand
เขียนอีเมลล์
อยากคบใครสักคนไว้ปรึกษาซึ่งกันและกัน
ตะวัน SSN2482
34 ปี
185 เซนติเมตร
78 กิโลกรัม
Puket / Thailand
เขียนอีเมลล์
ขี้อ้อน,ใจดี,ตลกนิดๆ
ชอบผู้หญิงใจเย็น,น่ารัก,ใจดี
ภคนัน WWT3233
34 ปี
169 เซนติเมตร
55 กิโลกรัม
ไทย / Thailand
เขียนอีเมลล์
คนที่เข้าใจสาวประเพศสอง