สมัครใช้งาน
เข้าสู่ระบบโดย:
 | 200  | 147  | 152  | 30  | 20  | 3  | 70  | 18  | 1  | 17
grabjeed GRA1354
30 ปี
170 เซนติเมตร
85 กิโลกรัม
Non Daeng / Thailand
เขียนอีเมลล์
everything has been
เป็นอะไรได้อีกมั้ยนอกจาก คนบางเวลา
Choi CHO3309
63 ปี
168 เซนติเมตร
70 กิโลกรัม
Guri / South Korea
เขียนอีเมลล์
I am born in Korea and am living in Korea.
I have a trading small comapny in Korea, I love my job, I love kids and I love the outdoors. My hobby is climbing, the listening to music,movies and the travel.
I go to China often for the work.I want true girl friend.ปปป
Paul PAU5728
83 ปี
194 เซนติเมตร
80 กิโลกรัม
Chicago / United States of America
เขียนอีเมลล์
Pleasant, friendly, intelligent, อาจารย์ interested in many things, love nature and music (especially classical music). I like to read, play piano, like the arts, to go walking, cycling; I like only black hair, and Asian food is my favorite. I hope to find a very good Asian lady.